To børn, en pige og en dreng, bruger en tablet sammen på en sofa i et lyst hjem.
Seneste ændring:
March 12, 2024
Read Time
Rådgiver:
Denne side kan indeholde affiliate links.
Læs hvordan vi bliver finansieret
Baby og børn
Sponsoret

Balancering af skærmtid og digitale medier for børn

I en æra hvor smartphones og tablets er blevet lige så almindelige som legetøj, har digitale medier vundet en fast plads i vores børns hænder og hjerter. Deres integrering i hverdagen er uundgåelig, fra de interaktive spil der udvikler hånd-øje-koordinationen hos de mindste til de uddannelsesplatforme, der understøtter skolebørns læring. Digitale medier er ikke længere blot underholdning; de er blevet værktøjer til udforskning, læring og sociale forbindelser. Men med denne nye digitale virkelighed opstår spørgsmålet: hvad er den rigtige mængde skærmtid for vores børn, og hvordan påvirker den deres udvikling?

Debatten om skærmtid er fyldt med modsætningsfyldte perspektiver; nogle hævder, at teknologien giver børn nødvendige færdigheder i en digitaliseret verden, mens andre advarer mod de psykologiske og fysiske sundhedsrisici ved for meget skærmtid. Videnskabelige studier har berørt emner som opmærksomhedssvigt, søvnforstyrrelse og social isolation, men også højdepunkter som digital læring og innovation. Forældre står over for en udfordring: at vejlede deres børn gennem det digitale landskab med velovervejede beslutninger.

Målet med denne artikel er ikke at stille et ultimatum, men derimod at skabe et grundlag for refleksion og handlingsplaner. Vi vil udforske de seneste indsigter, undersøgelser og ekspertanbefalinger om skærmtidens rolle i børns liv. Vi tilbyder forældre overvejelser til en informeret beslutningsproces – alt imens vi anerkender, at hver familie og hvert barn er unikke. Skærmtiden er kommet for at blive, og det er vores ansvar at sikre, at den indtages balanceret og ansvarligt med børns bedste for øje.

I de følgende afsnit vil vi dykke ned i det komplekse netværk af digitale mediers fordele og ulemper, armeret med ekspertrådgivning, der kan hjælpe dig med at styre din familie mod en sundere brug af teknologi i hverdagen.

Skærmtid og børns udvikling

Ifølge Sundhedsstyrelsens notat om skærmanbefalinger for børn under to år er skærmbrug i barndommen et multifacetteret problem, som bør. Anbefalingerne viser tydeligt, at børns udvikling er bedst tjent med nærværende interaktioner med deres omsorgsgivere frem for isoleret skærmbrug. Skærmtid kan skabe barrièrer for social og følelsesmæssig udvikling ved at reducere den kvalitative interaktion, som børn har brug for i formative år. Særligt den fysiske og mentale tilgængelighed af forældre er afgørende for at skabe tryghed og opbygge sproglige færdigheder gennem interaktion.

Statistikker og trends

Selvom præcise tal varierer globalt, peger trends på, at børn som helhed bruger mere og mere tid på skærme. Dette omfatter alt fra undervisningsapps til streaming-tjenester, fra sociale medier til spilplatforme - og med disse vaner kommer spørgsmål om indvirkning på kognitive og sproglige udvikling, socialisering, samt fysisk sundhed.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Typer af digitale medier

Det digitale landskab for børn inkluderer:

 • Uddannelses apps: Disse kan stimulere læringsprocesser, hvis anvendt med passende forældreinddragelse.
 • Underholdningsplatforme: Er god underholdning men bør balanceres med fysisk leg og interaktion.
 • Sociale medier: Kan tilbyde et fællesskab, men fremmer også spørgsmål om sikkerhed og passende brug.
 • Streaming tjenester: Giver nem adgang til et bredt udvalg af indhold, men kræver overvågning for at sikre passende indhold.
 • Interaktive platforme: Såsom Roblox og Minecraft, som kan fremme kreativitet og problemløsning.

Vejledende principper for forældrene

Med Sundhedsstyrelsens notat som guide, er det klart, at skærmtid kræver overvejelse og moderation - især for de yngste børn - for at sikre en sund udvikling. Det er vigtigt, at forældre er væsentligt til stede og aktivt guider deres børns brug af teknologi. Dette kan indebære at begrænse adgangen til visse typer af medier efter alder, samt at sikre at digitale medier anvendes som en del af en større palette af berigende aktiviteter.

Fordele ved skærmtid

Digitale medier har revolutioneret den måde, vi forstår uddannelse og læring på. Teknologi kan:

 • Tilpasse læringserfaringer. Uddannelsesapps og online platforme tilbyder individualiserede læringsstier, der kan tilpasses for at imødekomme de enkelte børns unikke læringsstile og tempo.
 • Formidle komplekst stof på en tilgængelig måde. Visuelle og interaktive elementer kan gøre det lettere at forstå komplekse koncepter og stimulere dybere engagement med stoffet.
 • Støtte udviklingen af nye færdigheder. Teknologiske kompetencer, såsom kodning og digital literacy, er afgørende for fremtidens arbejdskraft og kan begynde at blive udviklet fra en tidlig alder.

Social Interaktion

Skærmtid kan også spille en positiv rolle i børns sociale udvikling:

 • Forbindelse under pandemier og andre adskillelser. Under den seneste globale pandemi har teknologi været væsentlig for at opretholde venskaber og familiære bånd gennem videoopkald og virtuelle møderum.
 • Støtte til børn med særlige behov. Digitale medier kan tilbyde vigtige sociale interaktioner for børn, som måske finder direkte interaktion vanskelig, som for eksempel dem med autismespektrumforstyrrelser.

Kreativitet og Underholdning

Endvidere bør vi ikke undervurdere værdien af underholdning og kreativ stimulering:

 • Fremme kreativitet. Apps og platforme designet til tegning, musik eller digital storytelling kan åbne op for et væld af kreative muligheder og udtryksformer.
 • Styrke problemløsningsfærdigheder. Mange spil indebærer komplekse problemløsningsaktiviteter, som kan udvikle kritisk tænkning og strategiske færdigheder.
 • Underholdningens værdi. Skærmbaseret underholdning kan være en kilde til glæde, latter og afslapning, som er vigtige aspekter af børns generelle trivsel.

Disse positive sider af skærmtid understreger vigtigheden af intentionel brug og forældrenes rolle i at guide og sætte rammer for børnenes digitale forbrug. Ved at vælge kvalitetsindhold og aktivere børn i beslutningsprocessen kan forældre hjælpe med at sikre, at skærmtid bidrager positivt til børns udvikling.

Guideline for skærmbrug for børn

Børns Vilkår har udviklet guidelines til børn i forskellige aldre.

Børn på 0-2 år

 • Ingen skærmbrug for børn under 2 år.

Læs den fulde skærmguide for 0-2 årige.

Børn på 3-6 år

 • Begræns skærmbrug for børn på 3-6 år.
 • Børn i denne alder skal være sammen med/under opsyn af en voksen, når de bruger en skærm, uanset hvad den bruges til.
 • Hjælp barnet med at forstå og håndtere følelser, der kan opstå, når skærmen slukkes.
 • Brug ikke skærm som trøst eller afledning fra følelser.
 • Hold skærmfri tid under måltider.
 • Undgå skærmbrug før sengetid og ved putning

Læs den fulde skærmguide for 3-6 årige.

Børn på 6-9 år

 • Vær opmærksom på, hvad barnet laver på skærmen.
 • Lyt til og tal åbent med barnet om, hvad det oplever på skærmen
 • Sæt tidsgrænser for forskellige typer skærmbrug

Læs den fulde skærmguide for 6-9 årige.

Børn på 9-12 år

 • Vær opmærksom på, hvad barnet laver på skærmen.
 • Tal åbent og anerkendende med barnet om digitale medier.
 • Inddrag barnet i aftaler om skærmbrug.
 • Hjælp barnet med at udvælge de apps, det bruger.
 • Begræns passivt skærmbrug styret af algoritmer.
 • Hold skærmfri tid under måltider.
 • Hjælp barnet med at håndtere de følelser, som skærmbrug kan fremkalde.
 • Støt barnet i at lære at kommunikere venligt og hensynsfuldt digitalt.
 • Støt barnet i at spørge om lov, før det tager og deler billeder/videoer af andre – og at sige fra, hvis andre vil tage eller dele billeder/videoer mod barnets vilje.
 • Brug ikke skærme en time før sengetid.
 • Sæt tidsgrænser for forskellige typer skærmbrug sammen med dit barn.
 • Sæt dig ind i hvilke persondata, smartphonen henter og deler på dit barn.

Læs den fulde skærmguide for 9-12 årige.

Børn på 13-15 år

 • Tal åbent og anerkendende med dit barn om digitale medier
 • Vær imødekommende og hjælp dit barn, hvis noget er svært eller går galt på digitale medier
 • Stå til rådighed, hvis dit barn oplever noget ubehageligt online
 • Tal med dit barn om tonen i spil og på sociale medier
 • Lav fælles aftaler for skærmbrug i hjemmet sammen med dit barn
 • Vær opmærksom på dynamikker, der kan påvirke dit barn negativt på sociale medier, og støt barnet
 • Tal med dit barn om udvælgelse af apps
 • Hjælp barnet med at modstå fastholdelse på sociale medier og i spil
 • Hjælp barnet med at begrænse passivt brug, der er styret af algoritmer
 • Prioriter tid sammen uden skærm – fx fælles måltider
 • Hjælp dit barn med at begrænse brug af skærme en time før sengetid

Læs den fulde skærmguide for 13-15 årige.

Børn på 16-18

 • Stå til rådighed, vis interesse, gå i dialog og vær ikke fordømmende
 • Lav aftaler, der gælder for alle i familien
 • Aftal skærmfri tidspunkter
 • Tilbyd aktiviteter I kan lave sammen uden skærm
 • Respekter dit barns privatliv
 • Støt dit barn i at forholde sig kritisk til informationer på nettet
 • Støt dit barn i at forholde sig kritisk til holdninger og værdier på nettet
 • Spørg om lov, før du tager eller deler billeder og videoer af dit barn – og støt dit barn i at gøre det samme
 • Spørg ind til de digitale fællesskaber i gaming og på sociale medier
 • Overvåg ikke dit barns fysiske placering via lokaliseringstjenester
 • Interesser dig for influencere, dit barn følger

Læs den fulde skærmguide for 16-18 årige.

Kilde: Børns Vilkår

Ulemper ved skærmtid

Selvom skærmtid kan have sine fordele, kan for meget tid foran skærmen give grund til bekymring. Forældre og omsorgsgivere skal være opmærksomme på de potentielle negative effekter, som kan opstå, når børn bruger for meget tid med digitale medier. Disse risici spænder fra fysiske og mentale sundhedsspørgsmål til sociale og adfærdsmæssige problemer.

Sundhedsmæssige bekymringer

For meget skærmtid har været forbundet med en række sundhedsmæssige bekymringer hos børn:

 • Forstyrrelser af søvnkvalitet. Blåt lys fra skærme kan forstyrre børns naturlige søvncirkadianrytmer og føre til utilstrækkelig søvn.
 • Sedentær livsstil. Timevis af inaktivitet foran en skærm kan bidrage til en stillesiddende livsstil, øget risiko for fedme og relaterede sundhedsproblemer.
 • Øjenskade. Langvarig skærmbrug kan føre til øjenbelastning og kan potentielt øge risikoen for nærsynethed hos børn.

Sociale og adfærdsmæssige problemer

De sociale og adfærdsmæssige aspekter af skærmtid kræver også opmærksomhed, herunder:

 • Risiko for isolation. Børn, som bruger meget tid alene med digitale medier, kan miste muligheder for ansigt-til-ansigt-interaktioner og dermed essentiel social udvikling.
 • Cybermobning. Tilgængeligheden af sociale medier og online platforme åbner døren for cybermobning, som kan have langsigtede konsekvenser for psykisk sundhed.
 • Indvirkning på sociale færdigheder. En ubalanceret skærmtid kan også påvirke et barns evne til at udvikle og vedligeholde sociale relationer i den virkelige verden.

Afhængighed og påvirkning af opmærksomheden

Overdreven skærmtid kan også lede til yderligere bekymringer som:

 • Afhængighed. Den dopamin-drevne feedback-loop i mange digitale spil og sociale medier kan skabe en risiko for overforbrug og afhængighed.
 • Reduceret opmærksomhed. Hurtige overgange og den umiddelbare tilfredsstillelse, som mange digitale medier tilbyder, kan gøre det sværere for børn at koncentrere sig om opgaver, der kræver længere tids engagement.

Praktiske råd til forældre

Forældre står over en kompleks opgave, når det kommer til at navigere børns skærmtid, men der er praktiske strategier, som kan hjælpe. At sætte klare retningslinjer og være et godt eksempel kan understøtte en sundere og mere afbalanceret tilgang til digitale medier i familien.

Strategier til at styre skærmtid

For at begrænse potentielle negative effekter af skærmtid, kan forældre:

 • Brug af apps til forældrestyring. Mange apps og software muliggør indstilling af tidsgrænser og monitorering af barnets skærmaktivitet for at sikre, at skærmtiden er inden for sunde grænser.
 • Tidsgrænser og klare regler. Ved at indføre klare regler for, hvornår og hvor længe børnene kan have skærmtid, kan man skabe mere struktur omkring brugen.
 • Deltagende co-viewing. Når børn bruger skærme, kan forældre deltage aktivt og se eller spille med for at fremme interaktion og diskussion.

Ideer til skærmfrie aktiviteter

Alternativer til skærmtid kan være lige så berigende og indebærer ofte personlig eller fysisk aktivitet:

 • Udendørs leg. Naturlige omgivelser og fysisk aktivitet kan fremme både kroppens og hjernens sundhed.
 • Kreative hobbyer. Aktiviteter som tegning, musik, dans eller håndværk stimulerer børnenes kreative og motoriske færdigheder.
 • Læsestunder og fortællinger. Fælles læsning forbedrer båndet mellem forælder og barn og styrker børnenes sprogudvikling og fantasiforståelse.

At skabe en digital medieplan for familien

En familiebaseret tilgang kan hjælpe med at integrere sund skærmtid:

 • Definer familiens værdier. Tal om, hvad der er vigtigt for jer som familie, hvad angår teknologi og digitalt indhold.
 • Fastlæg mål og grænser. Bestem, hvad der er passende skærmtidsbrug, hvilke typer af indhold der foretrækkes, og hvornår det er tid til at slukke enhederne.
 • Vær et forbillede. Forældrenes egen skærmbrug kan have en stor indflydelse på børnene - prøv også selv at følge de regler, I sætter.

Konklusion

Som vi har udforsket i denne artikel, er skærmtid en kompleks størrelse i moderne børns liv. Det er en kilde til læring, underholdning og socialisering, men det er også et felt fyldt med potentielle faldgruber og risici. Den røde tråd i denne digitale fortælling er behovet for balance og opmærksomme valg, når det kommer til børn og skærme.

Det, vi vælger at gøre med den viden, statistik og de ekspertråd, vi har til vores rådighed, vil forme de næste generationers opvækst og trivsel. At finde en sund balance mellem skærmtid og andre livsområder er afgørende for at sikre, at vores børn vokser op med et solidt fundament for fysisk, mental og social udvikling.

Vi forstår nu, at det ikke kun handler om, hvor meget tid børnene bruger foran skærmen, men også om kvaliteten og indholdet af det, de ser. Forældre og omsorgsgivere spiller en nøglerolle i at navigere og moderere denne brug - ikke kun ved at sætte grænser og overvåge, men også ved at engagere sig og deltage sammen med børnene.

Derfor opfordrer vi til fortsat dialog - mellem familier, skoler og selvfølgelig børnene selv - om, hvordan vi bedst integrerer disse kraftfulde værktøjer i vores liv på en måde, der fremmer sundhed, læring og velvære. Lad os bruge teknologien, ikke som en passiv eskapisme, men som et aktivt springbræt til en mere beriget og balanceret hverdag.

Ofte stillede spørgsmål

No items found.

Produkter nævnt:

No items found.
Denne side kan indeholde affiliate links.
Læs hvordan vi bliver finansieret

Relateret artikler

There are currently no Related Articles available.
Se alle artikler