Kvinde der kigger på sin telefon over energimærker.
Seneste ændring:
March 20, 2024
Read Time
Rådgiver:
Daniel Markvad
Denne side kan indeholde affiliate links.
Læs hvordan vi bliver finansieret

Energibesparelser i hjemmet

Energibesparelser refererer til reduktion af energiforbruget i hjemmet. Dette kan opnås gennem forskellige metoder, såsom forbedring af hjemmets energieffektivitet, valg af energibesparende apparater og ændring af daglige vaner for at mindske unødvendigt energiforbrug. Formålet er at opnå det samme niveau af komfort og funktionalitet i hjemmet, men med brug af mindre energi.

Hvorfor er energibesparelser vigtige?

Energibesparelser er vigtige af flere grunde. For det første bidrager de til at reducere hjemmets energiregninger, hvilket kan føre til betydelige økonomiske besparelser over tid. For det andet spiller energibesparelser en afgørende rolle i bekæmpelsen af klimaændringer ved at reducere mængden af drivhusgasser, der udledes fra brug af fossile brændstoffer til opvarmning, belysning og drift af apparater. Endelig forbedrer energibesparelser også den indendørs komfort og bidrager til et sundere hjemmemiljø.

Hvad kan man spare ved at energieffektivisere sit hjem?

Potentialet for besparelser ved at energieffektivisere sit hjem er betydeligt. Små ændringer som at skifte til LED-pærer, tætne utætheder omkring døre og vinduer, og anvende energieffektive apparater kan reducere energiforbruget betydeligt. Større investeringer, såsom isolering af loftet eller udskiftning af gamle opvarmningssystemer til mere effektive løsninger, kan føre til endnu større besparelser. Disse besparelser varierer afhængigt af det specifikke hjem og de trufne foranstaltninger, men mange husstande kan opnå en reduktion på 10-30% i deres årlige energiforbrug.

Konkrete eksempler på besparelser inkluderer udskiftning af et gammelt køleskab med et nyt, energieffektivt model, som kan spare op til 500 kr. årligt på elregningen. Installation af programmerbare termostater kan også reducere opvarmnings- og køleudgifterne med op til 10%. Disse eksempler illustrerer, hvordan enkle ændringer og investeringer kan føre til mærkbare besparelser og samtidig forbedre bæredygtigheden af vores livsstil.

At investere i energibesparelser i hjemmet er ikke kun godt for pengepungen og miljøet; det er også et skridt mod en mere bæredygtig fremtid. Ved at fokusere på energieffektivitet kan vi alle bidrage til en reduktion af de globale CO2-emissioner og arbejde hen imod at opfylde de nationale og internationale klimamål.

Opvarmning i hjemmet

I danske hjem findes der en række forskellige opvarmningssystemer, som hver især har deres fordele og ulemper med hensyn til energieffektivitet, omkostninger og miljøpåvirkning. De mest almindelige typer inkluderer:

 • Fjernvarme: En effektiv og miljøvenlig løsning, hvor varmt vand distribueres til hjemmene fra et centralt anlæg. Fjernvarme er særlig udbredt i byområder.
 • Naturgasfyr: En udbredt løsning i områder uden adgang til fjernvarme. Nyere gasfyr er mere energieffektive end ældre modeller.
 • Varmepumper: En energieffektiv teknologi, der udnytter varmen fra luften, jorden eller grundvandet til at opvarme hjemmet. Varmepumper er blevet mere populære pga. deres lave driftsomkostninger og lave CO2-udslip.
 • El-radiatorer: Ofte brugt som supplement til andre opvarmningssystemer. De er nemme at installere, men kan være dyre i drift.
 • Brændeovne og pillefyr: Anvender vedvarende energikilder og kan være en effektiv supplerende varmekilde, især hvis man har adgang til billigt eller gratis brænde.

Tips til at spare på varmen

 • Isolér dit hjem: God isolering af loft, vægge og gulve kan reducere varmetabet betydeligt.
 • Tætning af sprækker: Eliminer kuldebroer og utætheder omkring døre, vinduer og andre åbninger.
 • Brug af termostater: Programmerbare eller smarte termostater kan optimere varmeforbruget og justere temperaturen efter behov.
 • Vedligeholdelse: Regelmæssig service af dit opvarmningssystem sikrer, at det fungerer effektivt.
 • Adfærdsændringer: Simple vaner som at sænke temperaturen om natten eller når du ikke er hjemme, kan føre til besparelser.
Infografik ''3 tips til at spare på energi'' af ForbrugsPrisen.

Energibesparelser ved udskiftning af gammelt opvarmningssystem

At udskifte et ældre, ineffektivt opvarmningssystem med en nyere, mere energieffektiv løsning kan føre til betydelige energibesparelser og økonomiske fordele. For eksempel kan udskiftning af et ældre naturgasfyr med en moderne højeffektiv varmepumpe reducere energiforbruget til opvarmning med op til 40-50%. Dette ikke alene sænker energiregningerne, men reducerer også hjemmets CO2-fodaftryk.

Ved at vælge den rigtige opvarmningsløsning, der matcher hjemmets behov og de lokale klimaforhold, kan man opnå både økonomiske og miljømæssige fordele. Det er vigtigt at søge rådgivning og gennemføre beregninger for at sikre, at investeringen i et nyt opvarmningssystem vil være rentabel over tid.

Belysning i hjemmet

Belysning spiller en afgørende rolle i vores hjem, ikke kun for komfort og æstetik, men også for energiforbruget. Der findes flere typer af belysningskilder:

 • Glødepærer: Traditionelle pærer, som er mindre energieffektive og har en kortere levetid.
 • Halogenpærer: Ligner glødepærer, men er en smule mere energieffektive og har en længere levetid.
 • Kompaktlysstofrør (CFL): Bruger mindre energi end glødepærer og varer længere, men indeholder kviksølv, som kræver forsigtig håndtering og korrekt bortskaffelse.
 • LED (Light Emitting Diodes): Den mest energieffektive belysningsløsning tilgængelig i dag. LED-pærer bruger en brøkdel af energien sammenlignet med glødepærer og har en lang levetid.

Tips til at spare på belysningen

 • Skift til LED: Udskiftning af traditionelle pærer med LED-pærer kan reducere energiforbruget til belysning med op til 80%.
 • Udnyt naturligt lys: Placer møbler således, at du maksimerer brugen af dagslys. Overvej også at bruge lyse farver i din indretning, som kan reflektere lys og reducere behovet for kunstig belysning.
 • Brug lysdæmpere: Lysdæmpere kan justere lysniveauet til det nødvendige minimum og spare energi, især når de bruges med LED-belysning.
 • Sluk lyset: Gør det til en vane at slukke for lyset, når du forlader et rum.

Energibesparelser ved udskiftning til LED

At skifte fra traditionelle gløde- eller halogenpærer til LED er en af de mest effektive måder at reducere energiforbruget til belysning. LED-pærer bruger ikke kun mindre energi, men har også en langt længere levetid, hvilket reducerer udskiftningsfrekvensen og yderligere sparer ressourcer og penge over tid.

For eksempel kan udskiftning af en 60-watt traditionel pære med en 10-watt LED-pære, der giver et tilsvarende lysudbytte, spare omkring 50 kr. per pære om året i energiforbrug (baseret på et gennemsnitligt dagligt brug på 5 timer og en elpris på 2 kr. per kWh). Med LED-pærers lange levetid på op til 25.000 timer sammenlignet med 1.000 timer for traditionelle pærer, er besparelserne over tid endnu større.

Hvidevarer og energiforbrug

I Danmark, ligesom i resten af EU, er hvidevarer forsynet med en energimærkning, der giver forbrugerne mulighed for hurtigt at vurdere produktets energieffektivitet. Energimærkerne rangerer fra A (mest energieffektive) til G (mindst energieffektive), med nye regler der gør skalaen endnu strengere for at reflektere fremskridt i teknologien og skubbe til udviklingen af endnu mere energieffektive apparater. Udover energieffektivitetsklassen viser mærket også årligt energiforbrug, vandforbrug for opvaskemaskiner og vaskemaskiner, støjniveau og andre relevante informationer.

Tips til at spare på elforbruget fra hvidevarer

 • Vælg energieffektive apparater: Når du skal købe nye hvidevarer, gå efter dem med de bedste energimærker. Det kan virke dyrere i første omgang, men besparelserne i energiforbrug vil betale sig over tid.
 • Brug apparaterne effektivt: Fyld eksempelvis opvaskemaskinen og vaskemaskinen helt op før brug, brug økonomiprogrammerne, og undgå halvtomme ture.
 • Vedligehold dine apparater: Rengør og vedligehold regelmæssigt dine hvidevarer, såsom at afrime fryseren, rengøre tørretumblers filter og afkalke vaskemaskinen, for at sikre optimal effektivitet.
 • Sluk helt for apparaterne: Mange hvidevarer og elektroniske apparater forbruger stadig en lille mængde elektricitet, selv når de er slukket, men stadig tilsluttet strømmen. Brug af standby-slukkere kan eliminere dette skjulte forbrug.

Energibesparelser ved udskiftning af gamle hvidevarer

Udskiftning af gamle hvidevarer med nye, energieffektive modeller kan føre til betydelige besparelser i hjemmets samlede energiforbrug. For eksempel kan en ny energieffektiv køleskabsmodel bruge op til 75% mindre energi end en ældre model fra 15-20 år siden. Lignende besparelser ses med moderne vaskemaskiner, opvaskemaskiner og tørretumblere.

Det er også vigtigt at overveje apparatets levetid og samlede energiforbrug over tid. Selvom det kan være en større investering at købe et energieffektivt produkt, vil de lavere driftsomkostninger ofte resultere i besparelser, der overstiger den oprindelige prisforskel.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er energibesparelser?

Energibesparelser refererer til reduktion af energiforbruget i hjemmet. Dette kan opnås gennem forskellige metoder, såsom forbedring af hjemmets energieffektivitet, valg af energibesparende apparater og ændring af daglige vaner for at mindske unødvendigt energiforbrug.

Hvad kan man spare ved at energieffektivisere sit hjem?

Potentialet for besparelser ved at energieffektivisere sit hjem er betydeligt. Små ændringer kan spare 10-30% af energiforbruget. Udskiftning af gamle apparater og installation af energieffektive løsninger kan føre til endnu større besparelser.

Hvordan spare jeg på belysningen?

Skift til LED-pærer, da de er den mest energieffektive belysningsløsning på markedet. De bruger betydeligt mindre energi sammenlignet med traditionelle pærer, og har en lang levetid. Udnyt naturligt lys ved at placere dine møbler optimalt. Lyse farver i indretningen kan også reflektere lys og reducere behovet for kunstig belysning. Brug lysdæmpere, da de giver dig mulighed for at justere lysniveauet til det nødvendige minimum. Dette kan spare energi, især når du bruger LED-pærer. Sluk lyset, når du forlader et rum. Dette er en simpel måde at spare energi på, og kan have en betydelig effekt over tid. Husk, at det er vigtigt at vælge den opvarmnings- og belysningsløsning, der passer bedst til dine behov og dit hjem. Der er ingen universel løsning, og den bedste løsning for dig kan variere afhængigt af forskellige faktorer.

Produkter nævnt:

No items found.
Denne side kan indeholde affiliate links.
Læs hvordan vi bliver finansieret

Relateret artikler

There are currently no Related Articles available.
Se alle artikler